Maak uw keuze uit onderstaande cases:

Graphic Web-Systems B.V. (Clientstory)

Leverancier-afnemer
Chef – projectleider
Toetredend notaris
Maatschap specialisten
Maatschap notarissen

De ervaring van Graphic Web Systems B.V. met de heer Dohmen.

Graphic Web Systems B.V. werd als leverancier van rotatiedrukmachines voor kranten en tijdschriften geconfronteerd met een schadeclaim van één van haar klanten uit Scandinavië. De Scandinavische relatie was van mening dat de geleverde apparatuur niet voldeed aan de specificaties en levertijd, zoals overeengekomen in het contract tussen beide partijen.

Graphic Web Systems B.V. werd geconfronteerd met een voor het bedrijf onacceptabel hoge schadeclaim. Bovendien was de houding van het Scandinavische advocatenkantoor, dat de belangen behartigde van Graphic Web Systems B.V.’s relatie, bijzonder star. Graphic Web Systems B.V. zag zich dus vervolgens genoodzaakt om de hulp in te roepen van de heer Dohmen te Tilburg.

Onder begeleiding van hem is er voor een aanpak gekozen volgens het mediationmodel. Gezamenlijk hebben wij een bezoek gebracht aan de relatie in Scandinavië voor een onderhandeling en vervolgens is er op papier gecommuniceerd tussen het advocatenkantoor in Scandinavië en Graphic Web Systems B.V. Bewust werd onder leiding van de heer Dohmen deze keuze gemaakt, om escalatie te voorkomen.

Graphic Web Systems B.V. is bijzonder content over de gevoerde strategie van de heer Dohmen volgens het mediationmodel. Steeds is gezocht naar de manier om te blijven communiceren en te blijven zoeken naar alternatieve oplossingen, die ook voor de klant van Graphic Web Systems B.V. aantrekkelijk zouden kunnen zijn, in de vorm van aanvullende onderdelenleveranties en/of additionele service.

Het uiteindelijke resultaat was dat de originele claim van ongeveer € 6.000.000 van tafel was. Het meest belangrijke doel echter dat is bereikt, is het feit dat de relatie tussen Graphic Web Systems B.V. en haar klant in Scandinavië overeind is gebleven en wellicht zelfs is verbeterd. Graphic Web Systems heeft na bovengenoemde periode aan dezelfde klant nog twee machines geleverd. Beide projecten zijn naar volle tevredenheid van de klant verlopen.


Naar boven