Maak uw keuze uit onderstaande cases:

Graphic Web-Systems B.V. (Clientstory)

Leverancier-afnemer
Chef – projectleider
Toetredend notaris
Maatschap specialisten
Maatschap notarissen

Chef – projectleider

Een chef en een projectleider in een automatiseringsbedrijf werkten al lange tijd samen. De chef was iets jonger dan de projectleider en beiden hadden een vergelijkbare opleiding. Hun samenwerking was goed, hun communicatie open en direct.

De projectleider had in overleg met zijn chef de planning en voorbereiding van een automatiseringsproject al ver klaar. In de eindfase van die voorbereiding kwam een en ander onder druk te staan, onder meer omdat een aantal goede krachten naar een ander bedrijf was vertrokken of ziek was. Bij de planning van de bezetting van het project ontstond wrijving tussen de chef en de projectleider. De chef ‘sprak uiteindelijk het machtswoord’. Dit had een negatieve invloed op de samenwerking tussen hen beiden, voor dit project, zowel als voor andere projecten. De gevolgen voor de werksfeer, de werklust, de animo en – uiteindelijk – de kwaliteit van het werk laten zich raden … en dat gold voor beiden.

De projectleider had een gesprek gevraagd met het Hoofd personeelszaken. Het Hoofd personeelszaken had de projectleider verteld dat het bedrijf bij interne (maar natuurlijk ook externe) wrijvingen, meningsverschillen en conflicten het gebruik van conflictbemiddeling aanbood onder leiding van een onafhankelijke mediator. Hij had ook de chef uitgenodigd en beiden verteld wat mediation is. Beiden hadden het aanbod graag aangenomen.

Het Hoofd personeelszaken nam met mij contact op en ik nodigde de beide betrokkenen uit. Natuurlijk werd vertrouwelijkheid afgesproken, ook – of misschien juist – tegenover het bedrijf. Ik wist uit andere kwesties dat het een belangrijke barrière kan zijn als die vertrouwelijkheid ten aanzien van het bedrijf wordt uitgesloten. Vooral die veiligheid van de vertrouwelijkheid tegenover het bedrijf maakte dat de projectleider de openhartigheid durfde op te brengen om te zeggen wat hem dwars zat. Deze keer bleek dat eens wèl datgene te zijn wat ik van tevoren – weinig origineel – als één van de mogelijke oorzaken had vermoed: een baas die jonger is dan zijn ondergeschikte. Dit had altijd al ertoe geleid dat de projectleider extra alert was voor machtsgebruik door de chef. De vlam was echter in de pan geslagen toen de chef puur op basis van macht had opgetreden. Één lang gesprek was nodig voor beiden om hun verhouding weer werkbaar te maken.


Naar boven