Geen standaardprocedure, wel een statistische onderbouwing

Uit statistische gegevens van mijn praktijk (vanaf 1995) blijkt dat mijn cliënten in 87% van de bemiddelingen tot overeenstemming komen. Voor mediation bestaat echter geen standaardprocedure met een vast tijdschema. De manier waarop mensen een conflict beleven en daarmee omgaan, heeft immers een bepalende invloed op het verloop en de duur van een bemiddeling.

Verder blijkt dat ik aan een conflictbemiddeling gemiddeld drie à vier gesprekken besteed. Een mediationgesprek duurt normaal gesproken anderhalf tot tweeëneenhalf uur. Voor elk uur bemiddeling ben ik bovendien één uur bezig met voor- en nawerk: correspondentie, telefoongesprekken, voorbereiding, interne verslaglegging, verslag voor cliënten enzovoort. De reistijd is hierin niet meegerekend.

Ook een indicatie van tijdverloop en kosten volgt uit mijn statistieken: een cliënt blijkt gemiddeld binnen vier weken voor
€ 1.750 (excl. BTW) van zijn probleem af te zijn!