Mediation: efficiënt en effectief oplossen van conflicten
De rol van de mediator: procesbegeleider
Vertrouwelijkheid en creativiteit
Mediation werkt
Wanneer mediation?
Extra zekerheid

Mediation: efficiënt en effectief oplossen van conflicten

Mediation is conflictoplossing via bemiddeling onder leiding van een onafhankelijke derde: de mediator. Als onpartijdig bemiddelaar doorziet de mediator heel snel de basis van het conflict en herkent hij ieders positie daarin. Hij is een expert in communicatie en zet een proces in gang, waarbij de betrokkenen van tegengestelde posities opschuiven naar verenigbare én soms zelfs gezamenlijke belangen. Zo werken zij gericht toe naar de oplossing van het conflict.
De kracht van mediation is dat de betrokkenen zélf tot de oplossing voor het conflict komen. Doordat betrokkenen zich verantwoordelijk voelen voor hun oplossing, zal het ook een werkzame oplossing blijken te zijn. Belangrijk is daarnaast dat de betrokkenen in het proces meer oog krijgen voor de wederzijdse belangen: er is leven na het conflict. Maar het meest verrassende is misschien wel dat tegenstellingen die eerst onverzoenlijk leken, in korte tijd overbrugd kunnen worden. Omdat mediation snel, kostenbesparend en effectief werkt, wordt deze vorm van conflictoplossing steeds vaker toegepast.