Praten, veranderen, oplossen

Vaak denken mensen pas na over veranderingen, als daar een aanleiding voor is. Zo’n aanleiding is een onverwachte gebeurtenis. Daardoor ontstaan soms druk, zorg, angst, stress, verschillen van inzicht en mening, verdriet en zelfs ruzie. Problemen die ook een positieve kant hebben: ze geven een enorme stimulans aan de creativiteit die nodig is voor het vinden van een oplossing. Druk en meningsverschillen zijn dus nuttig en zelfs onmisbaar voor vooruitgang. Mensen worden erdoor gestimuleerd om creatief te zijn. Om intensief te overleggen, hun mening te toetsen, te onderzoeken en te discussiëren; om te onderhandelen en nieuwe wegen te vinden. Het is echter dodelijk voor de creativiteit als over het verschil van mening en wat er allemaal écht speelt, niet meer constructief van gedachten gewisseld kan worden. Iedere kans op beweging, verandering en dus een oplossing is verkeken als het gesprek stopt. Dan is er alleen nog plaats voor het uitwisselen van standpunten, voor “welles/nietes”, “ik wil” en “ik eis”. Procederen is alleen maar meer van hetzelfde: “ik eis”.
Mediation brengt het gesprek weer op gang en brengt meer ruimte voor verandering … en dus voor de oplossing.